CALENDAR

Thursday, October 5                         Backpack Ministry, 1:30pm

Mon – Fri, Oct. 9-13                          Knox County Fall Break

Thursday, October 12                       Book Club, 7pm

Thursday, October 24                      Women in Prayer, 12pm

Saturday, October 28                      Women's Book Swap

Thursday, November 2                    Backpack Ministry, 12:30pm

Friday, November 3                          Board & Brush Painting Party

Thursday, November 9                    Book Club, 7pm

Tuesday, November 14                    Women in Prayer, 12pm

Wednesday, December 6               Christmas Gathering, 6pm

Thursday, December 7                    Book Club, 7pm